Kiska's Pedigree

Kiska's Pedigree

Kiska's ASCA Registration

Kiska's ASCA Registration

Kiska's AKC Registration

Kiska's AKC Registration

Kiska's tests-8.jpg
Kiska's CD Test

Kiska's CD Test

Kiska's MDR1 test

Kiska's MDR1 test

Kiska's DM test

Kiska's DM test

Kiska's PRA test

Kiska's PRA test

Kiska's CEA test

Kiska's CEA test

Kiska's HC test

Kiska's HC test

Kiska's CD Test

Kiska's CD Test

Screen Shot 2019-02-18 at 9.17.21 AM.png